WIATY PRZYSTANKOWE

Od 1988 r. lider w projektowaniu i produkcji mebli miejskich. Nasza oferta obejmuje: wiaty przystankowe, palarnie, wiaty rowerowe, peronowe, stadionowe, wózkowe, daszki oraz zadaszenia placu targowego, stadionu, centrum handlowego itp.    Wiaty solarne, oszczędność, ekologia oraz nowoczesny design. Polecamy realizacje w Gminie Zebrzydowice.    Ponad 25 000 wiat przystankowych w prawie wszystkich miastach i gminach w Polsce    Wiaty przystankowe jak z obrazka w Gminie Mszana.    Ponad 25 lat doświadczenia, szereg certyfikatów i referencji, profesjonalizm oraz jakość.    Realizujemy zadaszenia targowisk miejskich oraz większe tego typu inwestycje.

Znak CE oraz Certyfikat ZKP obowiązkowy dla producentów stalowych wiat przystankowych

[EN]
[EN]
[EN]
[EN]
[EN]

Monthly Archives: Sierpień 2015


Znak CE oraz Certyfikat ZKP obowiązkowy dla producentów stalowych wiat przystankowych

Z wejściem w życie od 1 lipca 2014 roku rozporządzenia UE nr 305/2011 z dnia 9.03.2011r. w sprawie zharmonizowanych warunków wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, Ustawodawca nałożył na wszystkich producentów obligatoryjny obowiązek kontroli jakości wytwarzanych konstrukcji w postaci wprowadzenia  Zakładowej Kontroli Produkcji.

 

Budotechnika Sp. z o.o  uzyskała Certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji na oferowane konstrukcje stalowe wiat przystankowych, wystawiony przez niezależny podmiot posiadający uprawnienia do certyfikacji. Wszystkie konstrukcje naszych wiat przystankowych są również oznakowane znakiem CE.

 

Wyłącznie konstrukcje stalowe wytwarzane zgodnie z normą PN-EN 1090-1+A1:2012 dla systemu 2+ posiadające Certyfikat zgodności oraz w sposób prawidłowy oznakowane znakiem CE mogą być przedmiotem sprzedaży.

Merkury wizka stalowa

Podstawową zasadą prawa zamówień publicznych jest uczciwa konkurencja oraz równe traktowanie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wdrożenie do produkcji wymaganych ustawą  standardów przekłada się na poprawę jakości oferowanych  produktów, wpływając jednocześnie na wzrost kosztów ich wytworzenia oraz cenę.

 

Zamawiający,  jako organ zobowiązany do stosowania zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokonując zakupu konstrukcji stalowych  winien wymagać na etapie procedury wyłonienia dostawcy  posiadanie Certyfikatu zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji,  potwierdzającego że oferowane konstrukcje wytworzone są zgodnie z obowiązującymi normami. Okazanie  powyższego Certyfikatu umożliwi Państwu weryfikację oferentów pod kontem zapisów art. 7 PZP.

Charakterystyczne niebieskie wiaty tramwajowe w ramach dużej inwestycji w Krakowie.

Kraków 5

Na zlecenie jednej z dużych ogólnopolskich firm budowlanych w latach 2014-2015 zamontowaliśmy w Krakowie szereg wiat tramwajowych oraz wiatę autobusową w związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa Linii Tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – Al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie”. W ramach realizacji wykonaliśmy wiaty w modelu Urbi 2007 AL Capitol w charakterystycznym dla Krakowa niebieskim kolorze zgodnie z indywidualną specyfikacją miasta dla takich elementów małej architektury.