WIATY PRZYSTANKOWE

Kioski Euro z wiatami przystankowymi Merkury – Łódź, ul Rojna.

[EN]
[EN]
[EN]
[EN]
[EN]

Kioski Euro z wiatami przystankowymi Merkury – Łódź, ul Rojna.

Na specjalne zlecenie generalnego wykonawcy remontu ul. Rojnej, która jest jedną z najważniejszych arterii Łodzi wykonaliśmy pierwsze w tym mieście zestawienie wiaty przystankowych z zintegrowanym kioskiem. Przy tym zleceniu kiosk w modelu Euro został skonfigurowany z wiatą przystankową Merkury wg indywidualnej specyfikacji. Na ul Rojnej zamontowaliśmy cztery tego typu zestawienia wiaty i kiosku Budotechniki oraz sześć samych wiat przystankowych.

 

Jak wynika z naszych wieloletnich obserwacji kioskoprzystanki są bardzo praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem, gdyż są naturalnymi miejscami będącymi skupiskami pasażerów zainteresowanych kupnem biletów, gazet itp. produktów, dzięki czemu taka inwestycja po prostu szybciej się zwraca.