WIATY PRZYSTANKOWE

Poznań – 15 nowych wiat na przystankach autobusowych

[EN]
[EN]
[EN]
[EN]
[EN]

Poznań – 15 nowych wiat na przystankach autobusowych

Nowe wiaty przystankowe zostały zamontowane na przystankach, na których dotychczas nie było tego typu konstrukcji lub występowały zadaszenia starszego typu niedające wystarczającej ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W zależności od szerokości chodnika i podziemnej infrastruktury nowe wiaty w charakterystycznym dla Miasta Poznań stylu zostały zamontowane w wersji pełnej lub wąskiej. Wszystkie przystanki występują w kolorze grafitowym.